JUDr. Tereza Mališová

Advokátka

Tereza Mališová se specializuje na oblast soudních sporů a arbitráží. Současně působí rovněž jako doktorandka na Právnické fakultě v Olomouci, kde se na katedře soukromého práva a civilního procesu věnuje výuce občanského práva.

Oblasti působení

Občanské právo
Obchodní právo
Trestní právo
Rodinné právo
Přestupkové právo
Zastupování před soudem

Několik slov o JUDr. Tereze Mališové, Ph. D.

Po dobu studia na vysoké škole sbírala Tereza zkušenosti např. na stáži u Okresního soudu v Karviné, u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na územním pracovišti Ostrava nebo na stáži v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Mimo toho se účastnila řady konferencí a dalších vzdělávacích akcí, např. Zimní školy práva pořádané v maďarské Pécsi nebo Letní školy medicínského práva pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého.

Kromě jiného více než tři roky zpracovávala judikaturu pro portál judikaty.info, pravidelně publikovala v odborných časopisech a podílela se na výuce soukromého práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého.

Než se Tereza rozhodla pro založení vlastní advokátní kanceláře, sbírala zkušenosti v největších advokátních kancelářích v České republice.

Vzdělání

 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2017), titul Mgr.
 • Slezská univerzita Katovice, Právnická a správní fakulta (program Erasmus), (2013-2014)
 • Karlova Univerzita, Právnická fakulta, Praha (2022), titul JUDr.
 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2024), titul Ph.D.

Publikační činnost

 • MALIŠOVÁ, Tereza. K rozsudku Nejvyššího soudu ve věci smluvní pokuty sjednané v tzv. rezervační smlouvě po 31. 12. 2013. Právní rozhledy, 2018, č. 23-24, s. 846-847.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. K myšlence ohledně ústupu kogentních norem v občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2019, č. 6, s. 213-216.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zákazu výpovědi v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Právní rozhledy, 2019, č. 18, s. 640-641.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. K podmínkám pořízení a šíření obrazového záznamu člověka. In: advokatnidenik.cz
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Právní režim tzv. „nadstavku“ a „podstavku“. In: advokatnidenik.cz
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nabytí zástavního práva od neoprávněného. Právní rozhledy, 2020, č. 2, s. 65-67.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně kamerového snímání domu souseda. Právní rozhledy, 2020, č. 11, s. 413-414.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně vzniku pracovněprávního vztahu a odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz. Právní rozhledy, 2020, č. 15-16, s. 559-561.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně povinnosti advokáta podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Právní rozhledy, 2020, č. 22, s. 794-796.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně zřízení zástavního práva k nemovité věci, ve které se nachází rodinná domácnost. Právní rozhledy, 2020, č. 23-24, s. 840-843.
 • MALIŠOVÁ, Tereza, ZIMNIOKOVÁ, Markéta. Problematické aspekty § 1899 ObčZ. Právní rozhledy, 2021, č. 22, s. 780-784.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nároku na pojistné plnění. Právní rozhledy, 2022, č. 9, s. 334-336.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně aplikace § 237 odst. 4 InsZ. Právní rozhledy, 2022, č. 12, s. 447-450.
 • MALIŠOVÁ, Tereza. Glosa k rozsudku Nejvyššího soudu ohledně nepřijetí rozhodnuti spoluvlastníků o významné záležitosti. Bulletin advokacie, 2024, č. 4, s. 55–56.