Poskytujeme komplexní právní služby a poradenství

Občanské právo

smlouvy na míru, náhrada škody, věcné břemeno, nájem, kupní smlouvy, převod nemovitostí, dědické řízení, sepis závěti, vydědění, bezdůvodné obohacení

Obchodní právo

komplexní služby pro podnikatele a firmy, změna sídla, úpravy společenské smlouvy a stanov, převody podílů, organizace a řízení valných porad, družstva, likvidace

Trestní právo

trestní oznámení, obhajoba, zmocněnec poškozeného v trestním řízení, zastoupení, podmíněné propuštění, náhrada škody za nezákonné trestní stíhání

Moderní právní služby prověřené spokojenými klienty

Společně s klienty nalézáme právní řešení, která mají skutečně smysl. Díky hluboké znalosti práva a neustále posilované odbornosti umožňujeme klientům dosáhnout maximálně efektivních výsledků. Základem úspěchu je úzká spolupráce a sdílené cíle, kterých chceme společně dosáhnout.

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na právní poradenství s akcentem na dlouhodobou spolupráci. Pomáháme klientům k uskutečnění obchodních vizí, obohacujeme jejich hlediska o odborný náhled a identifikujeme budoucí rizika.

Nabídka mých služeb ​

Občanské právo

smlouvy na míru, náhrada škody, věcné břemeno, nájem, kupní smlouvy, převod nemovitostí, dědické řízení, sepis závěti, vydědění, bezdůvodné obohacení

Obchodní právo

komplexní služby pro malé a střední podnikatele a firmy, změna sídla, úpravy společenské smlouvy a stanov, převody podílů, organizace a řízení valných porad, likvidace

Trestní právo

trestní oznámení, obhajoba, zmocněnec poškozeného v trestním řízení, zastoupení, podmíněné propuštění, náhrada škody za nezákonné trestní stíhání

Pracovní právo

pracovní smlouva, konkurenční doložka, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, školení a flexibilní právní poradenství a příprava dokumentů na míru

Rodinné právo

zastupování v rozvodovém řízení, příprava návrhu, výživné, péče o nezletilé, svěření dítěte do péče, vypořádání společného jmění manželů

Přestupkové právo

zastupování před přestupkovou komisí, příprava zastoupení, obrana v řízení před orgány státní správy (Českou obchodní inspekcí a jiné), příprava správních žalob

Spotřebitelské právo

spotřebitelské smlouvy, lichva, ochrana slabší strany, reklamace, odstoupení od smlouvy, práva z vad, práva a povinnosti podnikatelů a spotřebitelů navzájem

Zastupování před soudem

žaloby, odvolání, dovolání, předžalobní výzvy, předběžná opatření, vymáhání pohledávek, spory mezi společníky, sousedské spory, rozvodové řízení